in

Tínedžerky netušia, kedy majú ísť prvýkrát ku gynekológovi

Na stránke www.milujemeaplanujeme.sk prebiehal počas mesiacov júl a august online kvíz, ktorého sa zúčastnilo 1150 žien vo veku 15-25 rokov. Cieľom kvízu bolo zistiť ich znalosti o fungovaní ženského tela, antikoncepcii a hormónoch. Respondentky opäť odpovedali na základné otázky ako napríklad: Kedy má žena ísť na svoju prvú prehliadku ku gynekológovi? Čo je to menopauza? Ako funguje núdzová antikoncepcia?

More

 

Na všetkých pätnásť otázok odpovedalo správne iba 24% respondentiek a viac ako 20% opýtaných vedelo správne odpovedať iba na dve tretiny otázok. Najväčšie problémy robila otázka, v ktorej mali ženy určiť, či je citovaný výrok pravdivý: Hormonálnu antikoncepciu treba pravidelne meniť a v jej užívaní robiť prestávky.  Tento mýtus označilo za pravdivý až 68% opýtaných, pričom podľa odborníkov práve robenie prestávok v užívaní HAK môže zvýšiť riziko vzniku venózneho tromboembolizmu. Mladé ženy mali veľké nedostatky aj v odpovediach, kedy majú po prvýkrát navštíviť gynekológa.

Už druhý prieskum v poradí odhalil zásadné nedostatky vo vedomostiach spojených s fungovaním ženského tela. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (ďalej len SGPS) sa preto už dávnejšie rozhodla zriadiť stránku www.milujemeaplanujeme.sk, ktorá informuje o procesoch v ženskom tele, antikoncepcii a hormónoch. Od marca 2015 ju navštívilo viac ako 28 000 žien. Najväčšiu skupinu (67%, takmer 19-tisíc návštevníčok) tvorili najmä ženy vo veku 18-24 rokov. Najviac ich zaujímala téma, ako sa chrániť pred prvým sexom. Takmer pätina návštevníčok sa na web vracia pravidelne.

Ciele SGPS

Snahou stránky ako aj prieskumov je dosiahnuť u mladých ľudí zodpovedné sexuálne správanie. Informovanosť, plánovanie rodičovstva, pravidelná návšteva gynekológa v každej etape života, ale aj menej potratov je cieľom všetkých aktivít SGPS smerovaných k širokej verejnosti. Celá komunikácia je  orientovaná na dievčatá, pretože sú zodpovednejšie a zároveň musia priamo znášať následky nezodpovedného sexuálneho správania sa páru. „Dievčatá často vedia o fungovaní svojho smartfónu viac ako o fungovaní svojho vlastného tela. Zo slova hormón majú doslova paniku. Niektoré zase berú všetko na ľahkú váhu. Chceme, aby sa ženy a dievčatá k svojmu ženskému zdraviu postavili zodpovedne. Veríme, že informácie na webovej stránke milujemeaplanujeme.sk sú pre čitateľky užitočné. Obsah stále dopĺňame o zaujímavé témy, články a príbehy. Stále však platí, že najlepším zdrojom informácií je odborník – gynekológ,“  vysvetľuje prezident SGPS Prof. MUDr. Ján Danko, PhD.

Ďalšou aktivitou SGPS sú prednášky pre tínedžerky na stredných školách. Koncom minulého školského roka ich gynekológovia absolvovali 30, v septembri a októbri ich na západnom Slovensku čaká ďalších 10. Aj touto formou lekári oslovili viac ako 3000 dievčat, ktorým priblížili tematiku plánovaného rodičovstva, hormónov a zodpovedného sexuálneho života.

FOTO: Pixabay.com

Ako zvládnuť rozchod

Nový, účinnejší prístup v liečbe akné