in

V puberte sa ti zlepšujú schopnosti, vieš ako?

V puberte sa vyvíjaš nielen po fyzickej stránke ale zlepšuje sa ti aj mnoho schopností.

More

V tomto veku sa rozvíja aj tvoj mozog, lepšie vnímaš plochu a priestor. Dokážeš odhadnúť čas, hmotnosť, vzdialenosť. Zvyšujú sa ti poznávacie schopnosti, rozlišuješ jemné vône, odtiene farieb, rôzne chute, do vnímania zapájaš aj svoje doterajšie skúsenosti.

Zvyšuje sa ti kapacity pamäte a logika. Zlepšuje sa celková kvalita myslenia a rozvíja sa slovná zásoba. Chápeš aj abstraktné pojmy ako pravda, spravodlivosť, chápeš manipuláciu. Niekedy však strácaš pozornosť. Je to vplyvom hormonálnych zmien.

Máš pocit, že ti niekto ubližuje? Všetko o týraní a zneužívaní

Najväčší problém tínedžera