in

Nový trend zo zahraničia. Fajčenie je prejav slabosti a nízkeho sebavedomia

Príťažlivosť akú má pre tínedžera cigareta v ruke ťažko s niečím porovnávať. Pocit dospelosti, pocit nezávislosti, slobody…. Dovoliť si niečo zakázané je ťažko odolateľným pokušením. V partiách je rituál fajčenia takmer neoddeliteľnou súčasťou „žitia“.

More

 

Podľa psychológov však po cigarete siahne tínedžer, ktorý má problém so sebavedomím. Zdravé ego ju nepotrebuje. Módnosť cigariet dokonca v západnom svete vyhasína. V Amerike sa fajčiar nikdy nedostane na dobrú pozíciu. Jeho závislosť totiž poznať na prvý pohľad a pre zamestnávateľa je fajčenie prejavom slabosti , slabej vôle a nízkeho sebavedomia. Navyše fajčenie je istým druhom nervového uspokojenia a fajčiari sa vyznačujú zvýšenou nervozitou.

Stojí to zato?

Podľa hlavného odborníka pre medicínu drogových závislostí MZ SR MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, CSc. sa s nikotínom neradno zahrávať, „pokiaľ ide o psychoaktívne látky najvyššiu návykovú silu má nikotín a heroín. Na ne sa aj najrýchlejšie vytvorí závislosť.“ Čím skôr človek s fajčením začne, tým horšie sa od neho odvyká. Navyše následky fajčenia so znižujúcim sa vekom narastajú. Zhubne pôsobí na obe pohlavia, viac však na dievčatá. Tento druh nervového uspokojenia podľa výskumov spomaľuje rast až o pätinu, ovplyvňuje duševnú činnosť a zhoršuje prospech, znižuje čuchové a chuťové vnímanie, životnú energiu, športovú a sexuálnu výkonnosť, u mužov spôsobuje impotenciu. Ženy, ktoré fajčia majú väčšie riziko neplodnosti, potratov, vývinových problémov u detí, deti so srdcovými a dýchacími problémami. Dokonca sa u nich prejavuje prechod skôr ako u nefajčiarok. O priamom súvise s rakovinou pľúc, úst, hrtana a pažeráka už iste počul každý. Navyše fajčiara poznať. Je nervózny, má sivastú pleť, žlté zuby, prsty, vyrážky. Fajčením sa zhoršuje aj kvalita pleti, stráca pružnosť a skôr starne. Energiu a lesk strácajú aj vlasy.

Vedci vypočítali, ž jedna cigareta zoberie fajčiarovi 15 minút života a otvára dvere k ďalším návykom ako je alkohol a drogy. Návyk vzniká veľmi rýchlo.

Moderná diagnóza

V médiach ste sa už určite stretli s tragickými príbehmi mladých dievčat, ktoré skombinovali fajčenie a antikoncepciu. Hlboká žilová trombóza je diagnóza, ktorá doteraz trápila len ženy starších ročníkov. Dnes však prekvitá u dospievajúcich dievčat. Spôsobuje ju kombinácia antikoncepčných tabletiek s fajčením. V niektorých prípadoch dochádza dokonca k náhlej cievnej príhode. Preto je dôležité informovať o užívaní antikoncepcie rodičov a svojho lekára.

Realita

Podľa poslednej štúdie ESPAD z roku 2007 fajčilo za ostatných 30 dní 51% 16 ročných chlapcov a 43% dievčat. Za ostatných desať rokov ale údaj u dievčat zaznamenal viac ako 100% – ný nárast. Odhaduje sa, že dnes fajčí dokonca v tínedžerskom veku viac dievčat ako chlapcov. Centrum pre kontrolu chorôb USA GYTS zisťovalo výskyt fajčenia a užívania tabakových výrobkov na Slovensku medzi mládežou vo veku od 13 do 15 rokov (GYTS report 2007). Z výsledkov vyplýva, že v tejto vekovej kategórii už fajčilo 64,3 % chlapcov a 60,2% dievčat. Takmer tridsať percent opýtaných pritom začalo fajčiť pred desiatym rokom života.

Podľa štúdie Úradu verejného zdravotníctva je priemerný vek, kedy dieťa prvýkrát vyskúšalo cigaretu 11 rokov u chlapcov a 12 u dievčat.

Na všetko je však jednoduchý recept, ak sa nenaučíte fajčiť, nikdy vám to nebude chýbať.

Foto: Photl.com

diéta v puberte - ako zaručene schudnúť

Diéta v puberte: Odborníci radia, ako zaručene schudnúť

Trendy looky na nadchádzajúcu sezónu. Inšpirujte sa!