in

Máš pocit, že ti niekto ubližuje? Všetko o týraní a zneužívaní

Podľa zákona o rodine majú svoje práva a povinnosti rodičia i deti. Podľa § 30 (3) majú rodičia právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa. Žiaľ mnoho detí sa stretáva s rôznymi formami týrania a zneužívania.

More

 

Čo sa vlastne za týmito slovami skrýva, čo možno považovať za neprimerané správanie a týranie? Obete totiž považujú takéto správanie často krát za normálne.

Fyzické a psychické týranie

Medzi formy fyzického týrania patrí neprimerané bitie rukou alebo rôznymi nástrojmi ako varecha alebo remeň, kopanie do dieťaťa, popáleniny cigaretou, obarenie horúcou vodou, bodné rany, vytrhávanie vlasov, neprimerané ťahanie za ušné lalôčiky, odhodenie dieťaťa, škrtenie, dusenie, zväzovanie alebo uväzovanie dieťaťa, silné trasenie, odnímanie spánku a potravy. Medzi psychické týranie patria časté nadávky, ponižovanie, zosmiešňovanie, opovrhovanie, vyhrážanie sa dieťaťu, vyvolávanie citovej depriváce, citové vydieranie, permanentné prirovnávanie k úspešnejším súrodencom, neprimerané zaťažovanie dieťaťa domácimi povinnosťami, požiadavky nereálnych výkonov, násilná izolácia, neprimerané oddelenie dieťaťa od svojich vrstovníkov, či ostatných osôb, zaťahovanie dieťaťa do konfliktov medzi rodičmi, zneužívanie ako „svedka“, získavanie dieťaťa na svoju stranu, negatívne ovplyvňovanie, bránenie dieťaťu styku s druhým rodičom.

Sexuálne zneužívanie

Najčastejšou formou zneužívanie je sexuálne zneužívanie. Poznáme kontaktnú a bezkontaktnú formu. Za sexuálne zneužívanie sa považuje obnažovanie sa pred dieťaťom, masturbácia pred dieťaťom, stret s exhibicionistom, pozorovanie nahého dieťaťa za účelom vlastného sexuálneho vzrušenia, vystavenie dieťaťa sledovaniu porna, nútenie dieťaťa sledovať súlož. Ku kontaktnej forme zneužívania patrí obchytkávanie, či bozkávanie dieťaťa na intímnych miestach, nútenie dieťaťa aby manipulovalo zo svojimi pohlavnými orgánmi, či orgánmi agresora, sexuálny styk, znásilnenie.

Stále častejšie sa vyskytuje aj komerčné sexuálne zneužívanie. Napríklad zneužitie k detskej pornografii alebo k prostitúcii. Podľa vyjadrenia Prezídia Policajného zboru, odboru boja proti extrémizmu a trestnej činnosti mládeže sa s takýmito prípadmi stretávame aj na Slovensku.Prípad matky, ktorá fotila svoje maloleté dieťa v háklivých pózach a fotky za peniaze zasielala, je známy aj z médií.

Čo robiť ak zistíte týranie alebo zneužívanie vo svojom okolí? Čo robiť ak ste sa stali obeťou týrania alebo zneužívania? Kontaktujte orgány sociálnej ochrany, políciu či linku detskej záchrany.

Existujú aj organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou a prevenciou týrania detí.  Centrum Slniečko z Nitry (www.centrumslniecko.sk)Občianske združenie Náruč (Žilina) – pomoc deťom v kríze.

Funguje bezplatná Linka detskej istoty – 0800 116 111

Ďalšou linkou, na ktorú je možné telefonovať je Detská linka dôvery – 0800 11 78 78Takisto linky – Linka – Pomoc ohrozeným deťom – 02 62 24 78 77

Pomoc ohrozeným ženám – 02 62 24 99 14

Okrem vyššie spomenutých organizácií  existujú na Slovensku viaceré podobné organizácie.

Realita

Asi tretinu zo šiestich miliárd ľudí na svete tvoria deti. Podľa zistení UNICEF udáva asi 56 miliónov detí, že sú v rodine vystavené násilníckemu alebo agresívnemu správaniu. S bitkou v rodine sa stretáva 16 percent detí. Fyzické násilie v rodine je podľa štatistík najvyššie v strednej Európe, stretáva sa s ním až 21 percent detí. V západnej Európe je to 16 percent. Jedenásť percent detí hovorí, že s násilím v rodine a agresívnym správaním sa stretávajú často.

Koľko presne je týraných a zanedbávaných detí na Slovensku, nevedno. Odhady hovoria o jednom až dvoch percentách, ale tieto odhady sú neoficiálne.

Európska únia Slovensko kritizuje, že o týraní detí nerobí prieskumy. Prieskum, ktorý na Slovensku v roku 1999 na vzorke 5 230 detí od 15 do 16 rokov robilo združenie Slonad ukázal, že až štvrtina detí zažila od rodičov telesné týranie  – ako bitie, kopanie či rezanie.

Viac ako 12 percent detí hovorilo, že boli obeťami pohlavného zneužívania, a agresorom bola osoba blízka či známa.

Tretina týraných povedala, že zážitok ju stále traumatizuje, tretina, že sa ešte nikomu nezdôverila.

Zdroj: Úrad Verejného zdravotníctva a red.

Foto: Photl.com

Novinky TAFT pre dokonalý styling!

V puberte sa ti zlepšujú schopnosti, vieš ako?