in

Koľko znesiem alkoholu?

Alkohol je návyková látka a podľa novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov nesmú osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov požívať alkoholické nápoje. Pribúda však prípadov otravy alkoholom, dokonca končiacich smrťou.

More

 

Hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí MZ SR MUDr.Ľubomír Okruhlica, CSc. vysvetľuje prečo dochádza k nečakaným reakciám na alkohol,“deti ešte nemajú vytvorenú toleranciu na alkohol, sú ešte vo vývine a organizmus nie je metabolicky adaptovaný. U užívateľa, ktorý prvýkrát alebo druhý skúsi alkohol môže dôjsť až k otrave alkoholom. Tolerancia je totiž veľmi individuálna a niekto si vypije a nič sa mu nestane a niekto sa priotrávi.“ Psychologička PhDr.Gabriela Herényiová dopĺňa,“ radšej si zoznamovanie s alkoholom nechajte na doma, lebo je ťažké predpokladať ako zapracuje organizmus, a ak mladý človek pomieša mimo domu dva druhy  alkoholu a dovtedy nikdy nepil, môže to mať tragické následky. Alkohol uvoľňuje bariéry a potom dochádza k neuváženým činom, ktoré si žiaľ často ani nepamätajú a majú vážne dôsledky.“ S alkohol sa treba teda zoznamovať postupne, samozrejme až po dosiahnutí 18-ky a najlepšie v pod dozorom, v partii mladých odviazaných ľudí sa totiž môže stať, že si váš vážny stav ani nikto nevšimne a nepomôže vám. 

Alkohol v puberte

„Z psychoaktívnych látok, ktoré možno dostať na Slovensku a ktoré môžu vyvolať závislosť je najdostupnejší alkohol, potom cigarety a potom všetky drogy,“ približuje situáciu Hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí MZ SR MUDr.Ľubomír Okruhlica, CSc. Alkohol a cigarety sú komoditou, ktorá je legálna, i keď nie v detskom veku.

Podľa informácií  Prezídia Policajného zboru, Odboru boja proti extrémizmu a trestnej činnosti mládeže podľa novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov nesmú osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov používať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Osobám do 15 rokov sa zakazuje zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Čo čaká nespratníkov

Postihnutý za požívanie alkoholických nápojov mladistvými alebo maloletými je nielen rodič ale aj ten, kto mu alkohol predá. Uložená môže byť bloková pokuta, mladistvému alebo maloletému môže obec uložiť pokarhanie a v odôvodnených prípadoch aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Takisto má oznamovaciu povinnosť voči škole, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, polícií a ďalším inštitúciám.

Ľubomír Okruhlica upozorňuje aj na ďalšie nebezpečenstvo, „deti ešte nemajú vytvorenú toleranciu na alkohol, sú ešte vo vývine a organizmus nie je metabolicky adaptovaný. U užívateľa, ktorý prvýkrát alebo druhý skúsi alkohol môže dôjsť až k otrave alkoholom. Tolerancia je totiž veľmi individuálna a niekto si vypije a nič sa mu nestanea niekto sa priotrávi. Na Slovensku máme žiaľ do roka niekoľko prípadov detí, ktoré sa otrávia a zomrú na intoxikáciu alkoholom.“

Foto: Photl.com

Prečo chlapcom v puberte rastú prsia?

Konopné drogy môžu vyvolať schizofréniu