in

Fajčenie verzus antikoncepcia. Nebezpečná kombinácia?

V médiach ste sa už určite stretli s tragickými príbehmi mladých dievčat, ktoré skombinovali fajčenie a antikoncepciu.

More

Hlboká žilová trombóza je diagnóza, ktorá doteraz trápila len ženy starších ročníkov. Dnes však prekvitá u dospievajúcich dievčat. Môže ju spôsobiť kombinácia antikoncepčných tabletiek s fajčením. V niektorých prípadoch dochádza dokonca k náhlej cievnej príhode. Preto je dôležité informovať o užívaní antikoncepcie rodičov a svojho lekára.

Realita

Podľa poslednej štúdie ESPAD z roku 2007 fajčilo za ostatných 30 dní 51% 16 ročných chlapcov a 43% dievčat. Za ostatných desať rokov ale údaj u dievčat zaznamenal viac ako 100% – ný nárast. Odhaduje sa, že dnes fajčí dokonca v tínedžerskom veku viac dievčat ako chlapcov. Centrum pre kontrolu chorôb USA GYTS zisťovalo výskyt fajčenia a užívania tabakových výrobkov na Slovensku medzi mládežou vo veku od 13 do 15 rokov (GYTS report 2007). Z výsledkov vyplýva, že v tejto vekovej kategórii už fajčilo 64,3 % chlapcov a 60,2% dievčat. Takmer tridsať percent opýtaných pritom začalo fajčiť pred desiatym rokom života.

Podľa štúdie Úradu verejného zdravotníctva je priemerný vek, kedy dieťa prvýkrát vyskúšalo cigaretu 11 rokov u chlapcov a 12 u dievčat.

Na všetko je však jednoduchý recept, ak sa nenaučíte fajčiť, nikdy vám to nebude chýbať.

Foto: Photl.com

Novinky TAFT pre dokonalý styling!

V puberte sa ti zlepšujú schopnosti, vieš ako?