in

Ako vzniká závislosť?

Drogy sú psychotropné látky, či substancie, ktoré pôsobia priamo alebo nepriamo na nervový systém. Pod drogou sa rozumie každá látka, substancia, ktorá môže po vniknutí do organizmu zmeniť jednu alebo viaceré jeho životné funkcie. So slovom droga je bezprostredne spojené aj slovo závislosť. Vzniká závislosť už po prvom užití drogy, alebo koľkokrát musí človek zobrať drogu aby sa stal závislým?

More

Hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí MZ SR MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. objasňuje: „ Tak ako neexistuje univerzálny spôsob prevencie, neviem s presnosťou povedať ani ako vzniká závislosť. Neexistuje tiež univerzálny znak, podľa ktorého by sme vedeli povedať, že ty raz skúsiš a staneš sa závislý a ty môžeš skúsiť desaťkrát a nič. U každého je to individuálne. Stretol som sa aj s tým, že niekto si raz vypil a stal sa závislým od alkoholu. Dá sa hovoriť i o genetickom základe, ale zasa každý má gény od oboch rodičov a nemožno jednoznačne povedať, že ak niekoho otec pil aj jeho syn bude závislý od alkoholu. Pravdepodobnosť je však v takomto prípade vyššia. Naopak nie je chránený ani ten, kto nemá v rodine žiadnu závislosť. Pokiaľ ide o psychoaktívne látky najvyššiu návykovú silu má nikotín a heroín. Na ne sa aj najrýchlejšie vytvorí závislosť. Ale opäť je to individuálne.“ Čo je však závislosť, kedy sa človek stáva závislým? Ľubomír Okruhlica to definuje veľmi jednoducho: „ Človek je závislým, keď stráca nad sebou kontrolu. Byť závislým znamená, že si od istého momentu nevie povedať dosť, nevie ovplyvniť svoju túžbu. Užívanie takýchto látok môže vo väčšine prípadov vyvolávať príjemné pocity, uvoľnenie. Mnoho ľudí sa touto cestou zbavuje starostí, prekrýva svoje problémy a tak sa dostáva do nekonečného kruhu, do ktorého sa pridružia aj problémy so závislosťou. Treba však povedať, že po užití drogy sa veľmi často vyskytujú aj nepríjemné pocity, reakcia je tiež individuálna. U užívateľov kanabisu, teda marihuany sa často vyskytuje schizofrénia.“

Foto: Photl.com

diéta v puberte - ako zaručene schudnúť

Diéta v puberte: Odborníci radia, ako zaručene schudnúť

Trendy looky na nadchádzajúcu sezónu. Inšpirujte sa!